วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบแล้ว ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค สายปราบปราม 6800 อ.

ข่าวล่าสุด 9/7/57 เปิดสอบแล้ว ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค สายปราบปราม 6800 อ.

ตำรวจชั้นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 อัตรา

ข่าวตำรวจชั้นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 อัตรา 2557


 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา

 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา
 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา


กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557

กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557
กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557


อ่านรายละเอียดการสอบ และคุณสมบัติการสมัครเพิ่มเติม

http://rcm.edupol.org/PDF/nst/Doc1.pdf
กำหนดการสอบ
http://rcm.edupol.org/PDF/nst/img-28181815.pdf

หน้าเว็บกองการสอบ รับสมัคร นสต.57
http://rcm.edupol.org/