หน้าเว็บสอบตำรวจ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เปิดสอบแล้ว นายสิบตำรวจ และนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 59

เปิดสอบแล้ว นายสิบตำรวจ และนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 59

โดยจะเริ่มรับสมัคร วันที่ 9 พ.ย. 59 นี้เป็นต้นไป ทางอินเตอร์เน็ต อย่าลืมรีบเข้าไปสมัครนะครับ มีผลการการสอบติดเป็นอย่างมาก แม้คะแนนต่างๆเท่ากัน แต่เขาจะดู จากลำดับด้วย ว่าใครจะติดอันดับต้นๆ รีบเปิดอินเตอร์เน็ตรอ เลยครับ อย่าพลาดกันนะครับ งานนี้รอตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 8 เลยจ้า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.1) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5,000 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปสอบตำรวจ ปี 59

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร
Advertisements
จำนวนที่เปิดรับในแต่ละหน่วย
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) จำนวน 500 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1000 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 900 อัตรา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Http://Jobs.khaoded.net  มีข่าวการสมัครสอบตำรวจ และข่าวสารการสมัครงานราชการอื่นๆมากมายครับ เข้าไปอ่านดูเลยจ้า 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับชั้นยศและตำแหน่งของตำรวจ

ลำดับชั้นยศและตำแหน่งของตำรวจ

หลายคนอาจสับสนกับตำแหน่งชั้นยศของตำรวจ ให้ท่องจำง่ายๆครับว่า ตำแหน่ง 13 ยศ 14 แค่นี้ก็จำได้แล้วครับ  ขอบคุณ http://im-police-lady.blogspot.com

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมี 13 ตำแหน่ง
(1) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผบ.ตร.)

(2) จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (จตช.) และ (รอง ผบ.ตร.)

(3) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  (ผู้ช่วย ผบ.ตร.)

(4) ผู้บัญชาการ (ผบช.)

(5) รองผู้บัญชาการ  (รอง ผบช.)

(6) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  (ผบก.)

(7) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ (รอง ผบก.)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข่าวเปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2558

เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2558 จะเปิดสอบเดือนธันวาคม 2557 อ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ


สอบนายร้อยตำรวจหญิง 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและ
บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 ประมาณเดือนธันวาคม 2557
 เว็บไซต์www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126

บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงคุณสมบัติ

- เป็นหญิงโสด
- บุคคลภายนอก อายุ 16 - 21 ปี
- อายุไม่เกิน 25 ปี สำหรับข้าราชการตำรวจหญิง และรับราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี
- การศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
- สูง 160 ซม. ขึ้นไป
-สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
-เป็นหญิงโสด

ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง ในส่วนของสานักงานตำรวจแห่งชาติ
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง ในส่วนของสานักงานตำรวจเเห่งชาติ
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสานักงานตำรวจเเห่งชาติต้องมีพื้นฐานความรู้ และคุณสมบัติ นายร้อยตำรวจหญิง
ต่อไปนี้
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.อายุ ไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
3.มี สัญชาติไทยโดยกำเนิด เเละบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตารวจสัญญาบัตรหรือ นายทหารชั้นประทวน นายตารวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดเเล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
4.มี อวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตารวจ ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารและกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจ ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนดรายละเอียดไว้ในผนวกท้ายระเบียบ ( รายละเอียดตามผนวก ก )
5.เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อ ได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
6.เป็น ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์ เลื่อมใสในระบอบการปกครองเเบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูเเลความประพฤติ
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
8.ไม่ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจาคุกตาม คำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นเเต่ ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
11.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12.บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
13.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา และผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
14.ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองซึ่งสามารถรับรองข้อความเเละพันธกรณีตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนดไว้
15.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
16.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัครหรือในการสอบคัดเลือกมาเเล้ว
17.พื้น ความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จภายหลังที่เข้ารับนักเรียนเตรียมทหารเเล้วก็ตามจะ ต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที
ผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง
1.ไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น
2.ผู้ที่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
รายละเอียดงาน นายร้อยตำรวจหญิง ทั้งหมด
>>>> http://www.rpca-admission.com/
- รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของปีที่แล้ว(2557)

    สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นสุภาพสตรีในเครื่องแบบ เช็คความพร้อมเบื้องต้น สำหรับการรับสมัครสอบ มักจะถูกถามบ่อยๆ สำหรับบางท่านที่เพิ่งจะสนใจการสมัครสอบงานราชการกับคำว่า “บุคคลภายใน-บุคคลภายนอก” จึงจะขยายความเล็กน้อย
    “บุคคลภายใน” หมายถึง การรับสมัครผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจที่รับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    “บุคคลภายนอก” หมายถึง การรับสมัครบุคคลทั่วไป (ใครก็ได้) (อายุไม่เกิน 21 ปี)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

    ไฟล์รูปถ่ายประเภท .jpg หรือ .gif ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 100kb. *หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบจะถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าระบบได้รับสมัครไว้แล้วไม่ได้
    ผู้สมัครควรเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีข้อมูลของตนเอง บิดา และมารดา เพื่อใช้ประกอบการกรอกใบสมัคร

การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเต็ม วิชาละ 200 คะแนน รวม 4 วิชา 800 คะแนนการสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ การทดสอบบุคลิกภาพ สอบพลศึกษา วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบไม่มีคะแนนถือเกณฑ์ได้ หรือ ตก สอบพลศึกษา
       – วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที
       – ว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
สอบ : นายร้อยตำรวจหญิง
4 วิชา วิชาละ 200 คะเเนน
1. คณิตศาสตร์
2. อังกฤษ
3. ไทย
4. วิทย์
วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม     200 คะแนน
วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6    (ฟิสิก + เคมี)                     200 คะแนน
ภาษาไทย   ม.ปลาย                                              200 คะแนน
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                                            200 คะแนน
สอบรอบสอง      มีตรวจร่างกาย   ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
สอบประวัติ        สอบประวัติอาชญากรรม
สอบพละศึกษา  ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร
คำถามที่พบบ่อย
1. รร.นายร้อยตำรวจ ตั้งอยู่ที่ใด? ตอบ (ภาษาไทย)- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, เลขที่ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110(english)- Royal Police Cadet Academy, No.90, Village No.7, Sam Pran, Nakorn Pathom, Thailand 73110

2. นรต.หญิง ฝึกหนักเท่า นรต.ชายหรือไม่? ตอบ ฝึกหนักเท่ากัน ทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

3. นรต.หญิง เปิดรับสมัครทุกปีหรือไม่? ตอบ ปัจจุบันยังคงเปิดรับสมัคร แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารของ รร.นรต.

4. วิชาที่สอบเขียนของ นรต.? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นรต.จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนประกอบไปด้วยวิชา:- ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ระดับ มัธยมตอนปลาย

5. วิชาที่สอบเขียนของ นตท.ในส่วนของ ตร.? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ตร.) จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนประกอบไปด้วยวิชา:- ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยใช้ความรู้ระดับ มัธยมตอนต้น

6. นรต. และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ย่อมาจากอะไร? ตอบ นรต. ย่อมาจาก "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" , ส่วน นตท.(ในส่วนของ ตร.) ย่อมาจาก "นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

7. นรต.สอบพละอะไรบ้าง? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นรต.ภายหลังผ่านการทดสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจร่างกาย จะต้องเข้าทดสอบพลศึกษา ประกอบไปด้วย ว่ายน้ำ 50เมตร และ วิ่ง 1,000 เมตร

8. นตท.สอบพละอะไรบ้าง? ตอบ ผู้สมัครเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ตร.) ภายหลังผ่านการทดสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจร่างกาย จะต้องเข้าทดสอบพลศึกษา ประกอบไปด้วย ว่ายน้ำ 50เมตร, วิ่ง 1,000 เมตร, วิ่ง 50เมตร, วิ่งกลับตัว, ยืนกระโดดไกล, ลุกนั่ง 30วินาที,ดึงข้อราวเดี่ยว และ นั่งงอตัว

9. ระยะเวลาการเรียนของ นรต.มีกี่ปี? ตอบ ใช้เวลา 4 ปี ที่ รร.นายร้อยตำรวจ

10. ภายหลังจาก นรต.หญิง สำเร็จการศึกษา จะถูกบรรจุให้รับราชการสายงานใด? ตอบ สายงานสอบสวน

11. ค่าเทอม? ตอบ รูปแบบการศึกษาใน รร.นรต.แตกต่างจากสถาบันการศึกษาทั่วไป ผู้เรียนไม่ต้องชำระค่าเทอม ในส่วนนี้เป็นภาระของรัฐที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้กับ นรต.ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน

12. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นที่เปิดให้สมัคร (ม.6 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า) สามารถสมัครสอบได้หรือไม่? ตอบ สมัครสอบได้ตามปกติ แต่ภายหลังสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้นที่เปิดให้สมัคร (ม.6 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า) จะต้องยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาดังกล่าวให้กับ รร.นรต.

13. มัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และ มัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แตกต่างกันอย่างไร? ตอบ ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม. 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 2 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ คือ ชั้น ม.4 ถึง ม. 6 และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ชั้นกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปชั้นกลาง สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

14. โรค และความพิการ ที่ต้องห้ามเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีอะไรบ้าง? ตอบ ผู้สมัครสามารถศึกษาได้จาก ระเบียบการรับสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ภายหลังการสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ (ชำระเงินแล้ว)

15. การแต่งกายของ นรต.หญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม? ตอบ ให้แต่งกายตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ รร.นายร้อยตำรวจกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับการบรรจุเข้าเป็น นรต.หญิง

16. กรอกข้อมูลผิด จะแก้ไข ต้องทำอย่างไร? ตอบ ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rpca-admission.com เข้าไปที่หลักสูตรที่ตนเองสมัครไว้ จากนั้นเลือกเมนู "สารพันปัญหา" สารพันปัญหา

17. ข้อมูลใดบ้างที่แก้ไขได้? ตอบ ข้อมูลที่สามารถขอแก้ไขได้ มีดังนี้ 1.) ข้อมูลผู้สมัคร [ชื่อ-สกุล-วันเดือนปีเกิด], 2.) ข้อมูลบิดา        [ชื่อ-สกุล], 3.)ข้อมูลมารดา [ชื่อ-สกุล], 4.)ข้อมูลปู่ [ชื่อ-สกุล], 5.)ข้อมูลตา [ชื่อ-สกุล], สารพันปัญหา

18. ข้อสอบยากไหม?  ตอบ ปัญหาข้อสอบในแต่ละปี จะถูกกำหนดขึ้นใหม่ในทุกๆปี มีทั้งข้อยาก และข้อง่าย

19. สถานที่สอบอยู่ที่ไหน? ตอบ รร.นายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้กำหนดสถานที่สำหรับทำการสอบข้อเขียน ซึ่งที่ผ่านมาใช้สถานที่สอบในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2557 จะใช้สถานที่สอบคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา) แผนที่ ม.ราม2

20. ลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร? ตอบ เป็นข้อสอบแบบปรนัย (ตัวเลือกให้ตอบ) เท่านั้น ไม่มีการเขียนข้่อความ หรือ อัตนัย

21. "ว่ายน้ำ" มีวิธีการทดสอบอย่างไร? ตอบ เป็นการทดสอบความเร็ว ไม่จำกัดท่า ภายในระยะทาง 50 เมตร (ไม่มีมีม้วนต้ว) โดยใช้สระว่ายน้ำของ รร.นรต. ส่วนเรื่องการออกตัว อนุญาตให้ใช้ได้ 3 แบบ ได้แก่ 1.) กระโดดจากแท่น 2.)กระโดดจากขอบสระ และ 3.)ลงไปถีบตัวในสระ

อ้างอิง ที่มาจากหน้าpage

เปิดสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ่านได้จากประกาศด้านล่างเลยครับ คุณวุฒิการศึกษา

1.สายเคมี วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี เท่านั้น
2.สายฟิสิกส์ วุฒิปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์,สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
3.สายพื้นพิภพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น
4.สาขาชีววิทยา  วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา เท่านั้น
5.สายจุลชีววิทยา  วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา,สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์,สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
และสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา เท่านั้น
6.สายจิตวิทยาคลีนิก  วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลีนิก เท่านั้น
 การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว๋บไซด์ www.policeadmission.org (ตลอด 24 ชั่โมง) ยกเว้น วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)จะปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 11
ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซด์ www.forensic.police.go.th โทรศัพท์ 0-2205-1061 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่มาข่าว http://www.promotethai.com/read.php?tid=30911

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบแล้ว ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค สายปราบปราม 6800 อ.

ข่าวล่าสุด 9/7/57 เปิดสอบแล้ว ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค สายปราบปราม 6800 อ.

ตำรวจชั้นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 อัตรา

ข่าวตำรวจชั้นประทวนสายปราบปรามจำนวน 6600 อัตรา 2557


 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา

 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา
 ตำรวจชั้นประทวนสายเทคนิค จำนวจ 200 อัตรา


กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557

กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557
กำหนดการสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2557


อ่านรายละเอียดการสอบ และคุณสมบัติการสมัครเพิ่มเติม

http://rcm.edupol.org/PDF/nst/Doc1.pdf
กำหนดการสอบ
http://rcm.edupol.org/PDF/nst/img-28181815.pdf

หน้าเว็บกองการสอบ รับสมัคร นสต.57
http://rcm.edupol.org/